Usługi

Czym się zajmujemy?

sprzedażą i montażem automatycznych systemów nawadniania ogrodów, upraw, obiektów sportowych
projektowaniem i zakładaniem ogrodów oraz pielęgnacją i utrzymaniem zieleni
rozkładaniem trawy z rolki
zakładaniem oczek wodnych i fontann
odwadnianiem terenów
wykorzystaniem i odzyskiem wody deszczowej
instalacją i sprzedażą elementów oświetlenia ogrodów
wynajmem sprzętu ogrodowego